Hem


IFAS

- intresseföreningen för hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande och migranter
IFAS - Intresseföreningen för hälso-och sjukvård samt tandvård för asylsökande och migranter, är en nationell intresseförening för all personal som arbetar med asylsökande och migranter inom hälso- och sjukvård samt tandvård.


Föreningen befinner sig under förändring och vid årsmötet i december 2021 beslutades att föreningen ska byta namn till Nationell förening för migration och hälsa men detta blir slutgiltigt först om förslaget går igenom även vid årsmötet 2022. Förhoppningen är att vi sedan kan ansöka om att bli en sektion under Svensk sjuksköterskeförning för att kunna ännu fler. Föreningen är dock fortsatt sin egen och är mån om att samla alla olika yrkesgrupper för bästa möjliga erfarenhetsutbyte. 


Styrelsen kommer under våren att göra en behovsanalys av hur vi på bästa sätt kan utbyta erfarenheter mellan oss medlemmar. Har du idéer gällande detta så är du väldigt välkommen att höra av dig till någon av oss som är med i styrelsen! Karin Sundkvist 

Ana Hagström 

Britt Axelsson 

Elisabeth Olsson 

Lau Dahlgren

Charlotta Arwidsson 

Linnea Solden Lindström              


Medlemsskap


Årsavgiften är: 100:-/person/år. Insätts på pg 1165997-6. Skriv ditt namn under meddelanden. Genom inbetalning av medlemsavgiften så godkänner du att styrelsen sparar dina uppgifter enligt GDPR. Uppgifterna sparas endast så lämnge du är medlem och endast i syfte att upprätthålla en medlemslista för utskick och inbjudningar. När inbetalningen är gjord till vänligen maila kassör eller ordförande så att vi har din e-postadress (och gärna arbetsplats om du vill):


Ordförande - karin_sundkvist@hotmail.com 

Kassör - ana.hagstrom@ki.se