Hem

IFAS

Intresseföreningen för asylsjukvård

IFAS - Intresseföreningen för hälso-och sjukvård samt tandvård för asylsökande och migranter, är en nationell intresseförening för all personal som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande och migranter. Föreningen bildades den 6 oktober 2000.

 

 

 

SÖK OSS PÅ FACEBOOK; UNDER GRUPPER HITTAR DU IFAS. VI VILL HA KONTAKTER ÖVER HELA LANDET OCH GÄRNA INTERNATIONELLT.

 

 

NU KAN DU RESERVERA IFAS KONFERENS 10 -11 OKTOBER 2019

I DIN KALENDER!

 

 

Föreningen ska verka för en kvalitativt högt stående hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande och migranter utifrån gällande författningar.

Tydliggöra arbetet för asylsökande och migranter med ett kvalificerat krav på speciell kompetens. Verka för vidgad och fördjupad yrkeskunskap.

Årligen samla medlemmarna till ett nationellt möte för fortbildning, föreläsningar i aktuella ämnen samt utbyte av erfarenheter.

Verka för fortlöpande kontakter med  olika myndigheter. Verka för samordning av hälso- och sjukvården samt tandvården i landet.

Föreningen har en förhoppning om att nå ut till alla sjukvårds- samt tandvårdsenheter som möter asylsökande och migranter.

Alla personalkategorier samt organisationer är välkomna som medlemmar som vill stödja föreningen.

       Anmäl dig till IFAS

Årsavgiften är fr.o.m 20161007:100:-/person/år. Insätts på pg 1165997-6 talongen märkes med namn,adress och arbetsplats. Medlemsavgift ska betalas innan 2019 02 28 för att få reducerat pris vid deltagande på årskonferensen. Skicka mail när inbetalningen är gjord till: bjorn.nygren@regiongalveborg.se eller elisabet.olsson2@ltkalmar.se